Pszczela Wola

 

ZSR_Pszczela_WolaZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PSZCZELEJ WOLI

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2007|2008

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1. TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasy:

 • Europejska
 • Matematyczno-Informatyczna
2. CZTEROLETNIE TECHNIKUM ZAWODOWE
 • Technikum Pszczelarskie
 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
 • Technikum Ogrodnicze
 • Technikum Rolnicze
3. Dwuletnie Uzupełniające technikum żywienia i gospodarstwa domowego (na podbudowie ZSZ)

4.TECHNIKUM ROLNICZE DLA DOROSŁYCH (WIECZOROWE I ZAOCZNE)

GIMNAZJUM POWIATOWE

 

 • Klasa sportowa
 • Klasa ogólna

 

Szkoły Policealne (dwuletnie)

Policealne Studium Pszczelarskie

(zaoczne)

Szkoła Policealna Informatyczna

(dzienna i zaoczna)

Szkoła Policealna Żywienia i Gospodarstwa Domowego

(zaoczna)

NAUKA W W/W SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA!!!

Dla zamiejscowych możliwość zakwaterowania w internacie.

Dla najlepszych zapewniamy możliwość praktyk zagranicznych.

 

 

Nasz adres:

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

23-109 Pszczela Wola

tel. 0-81 562-80-76, tel./fax. 0-81 562-87-73

e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl

Szkoła zapewnia rozwój zainteresowań poprzez rozbudowane zaplecze kulturalno-dydaktyczne wyposażone w:

 • salę świetlicową
 • salę gimnastyczną
 • salę rekreacyjno-sportową
 • siłownię, saunę
 • boisko szkolne
 • w ramach zajęć wychowania fizycznego organizowane są lekcje jazdy konnej oraz nauka pływania

W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne:

 

 • Zespół Pieśni i Tańca APIS
 • zespół tańca współczesnego
 • zespół instrumentalno-muzyczny
 • Klub Europejski
 • zajęcia sportowe: piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, siłownia, jazda konna
 • Koło Spożywców
 • Koło Pszczelarskie
 • LOP
 • koła przedmiotowe: matematyczne, historyczne, informatyczne, plastyczne, j.angielskiego, j.niemieckiego
 • Koło Misyjne
 • chórek szkolny
 • teatr szkolny