Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin

Przygotowywany jest „Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin”. Projekt tego Kodeksu, opracowany przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, resort rolnictwa skierował w maju do konsultacji z Polskim Związkiem Pszczelarskim, a także z rolniczymi związkami i organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i ochrony zdrowia. Podane w Kodeksie zasady postępowania ze środkami ochrony roślin mają zapewnić bezpieczne ich stosowanie. Więcej w Pszczelarzu Polskim nr 6/2017.