Ministerstwa

MINISTERSTWO  EDUKACJI  NARODOWEJ
00-918 Warszawa 7, al. Szucha 25
tel. 22 347 41 00, 22 522 41 00
www.mein.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  FINANSÓW
00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
tel. 22 694 55 55
www.mf.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  GOSPODARKI
00-507 Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5
Tel. 22 693 50 00,
www.mgip.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  INFRASTRUKTURY
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
tel. 22 630 10 00
www.mi.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  KULTURY  I  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO
00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
tel. 22 421 01 00
www.mkidn.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  NAUKI  I  SZKOLNICTWA  WYŻSZEGO
00-529 Warszawa, ul. Hoża 20 oraz ul. Wspólna 1/3
tel. 22 529 27 18
www.nauka.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  OBRONY  NARODOWEJ
00-909 Warszawa, ul. Klonowa 1
tel. 22 687 12 01
www.wp.mil.pl

 

 

MINISTERSTWO  PRACY  I  POLITYKI  SPOŁECZNEJ
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
tel. 22 661 10 00
www.mpips.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  ROLNICTWA  I  ROZWOJU WSI
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. 22 623 10 00,
www.minrol.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  SKARBU  PAŃSTWA
00-522 Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6
tel. 22 695 90 00, 695 80 00
www.msp.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
tel. 22 521 28 88
www.ms.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I  ADMINISTRACJI
02-591 Warszawa, ul. Batorego 5
tel. 22 621 20 20
www.mswia.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  SPRAW  ZAGRANICZNYCH
00-580 Warszawa, al. Szucha 23
tel. 22 523 90 00
www.msz.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  ŚRODOWISKA
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
tel. 22 579 29 00
www.mos.gov.pl

 

 

MINISTERSTWO  ZDROWIA
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15
tel. 22 634 96 00
www.mz.gov.pl