Nauka i edukacja pszczelarska

SZKOŁY

TECHNIKUM  PSZCZELARSKIE  W  PSZCZELEJ WOLI
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ROLNICZYCH,  CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

23-109 Pszczela Wola k/Lublina
tel. 81 562 80 76, tel./fax. 81 562 87 73
e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl
Dyrektor: Mirosław Worobik

SZKOŁY WYŻSZE

UNIWERSYTET  EKONOMICZNY  W  POZNANIU
60-967 Poznań, al. Niepodległości 10
tel. 061 856 90 00, fax 061 866 89 24
www.eu.poznan.pl

Wydział Zarządzania / Katedra Strategii Marketingowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
61-895 Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum pok. 725 (VII piętro)
Tel. (61) 854 37 71, 854 37 76,
Fax. (61) 854 37 77
e-mail: ksm@ue.poznan.pl
czynny w godz. 8:00 – 15:00
Kierownik: prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

UNIWERSYTET  MEDYCZNY  IM. KAROLA  MARCINKOWSKIEGO  W  POZNANIU
Collegium Maius
61-701 Poznań, ul. Aleksandra Fredry 10
tel. 61 854 60 00,
fax. 61 852 04 55,
www.usoms.poznan.pl
e-mail: info@ump.edu.pl

Pracownia Farmakodynamiki
60-806 Poznań, ul. Rokietnicka 5 A
tel. 61 869 43 94
Kierownik pracowni – prof. dr hab. Bogusław Hładoń
(tel. 61 669 44 87) – apiterapia

UNIWERSYTET  PRZYRODNICZY  W  POZNANIU
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61 848 72 00
http://puls.edu.pl/
e-mail: rektorat@up.poznan.pl

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Instytut Zoologii i Zakład Hodowli Owadów Użytkowych
60-625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 c
tel. 61 848 7636
Kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec, tel. 61 848 7636

UNIWERSYTET  ROLNICZY  IM.  HUGONA  KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel.012 662 42 51, 633 13 36, fax. 12 633 62 45
www.ar.krakow.pl
e-mail: rector@ar.krakow.pl

Wydział Ogrodniczy – Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
31-425 Kraków, ul. 29 listopada 54
tel. 12 662 52 69,
Kierownik katedry – prof. dr hab. inż. Marek Grabowski

Zakład Pszczelnictwa
tel. 12 662 52 26
e-mail: pszczelnictwo@bratek.ogr.ar.krakow.pl
Prof. Krystyna Czekońska

Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa
31-425 Kraków, al. 29 listopada 54
tel. 12 662 52 18
Kierownik – prof. dr hab. Stanisław Cebula
Pracownik – dr Janina Marzec (ekonomika pszczelarstwa)
e-mail: jmarzec@ogr.ar.krakow.pl

UNIWERSYTET  PRZYRODNICZY  W  LUBLINIE
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81 445 66 22
www.ar.lublin.pl

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 66 11, 445 69 91

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
20-934 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 66 28, 445 67 77,445 67 92

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 66 61, 445 65 65, fax. 081 445 60 06

Zakład Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
20-033 Lublin, ul. Akademicka 13
tel.81 445 67 94, 81 445 69 51
Kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Gliński tel. 81 445 60 71,
e-mail: glinski@o2.pl
Pracownicy:
dr n. wet. Marek Chmielewski tel. 81 445 69 45,
e-mail: marek.chmielewski@ar.lublin.pl
dr Krzysztof Buczek tel. 81 445 65 66
Zakład prowadzi badania z zakresu patologii pszczół

Wydział Ogrodniczy
20-950 Lublin, ul, Akademicka 13
e-mail: dziekan.ogrodniczy@ar.lublin.pl

Katedra Botaniki
20-950 Lublin, ul, Akademicka 15
tel. 81 445 66 18
Kierownik – prof. dr hab. Elżbieta Werystko-Chmielewska
Pracownicy:
prof. dr hab. Zofia Warakomska
prof. dr hab. Kazimiera Szklanowska

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET  TECHNOLOGICZNY  W  SZCZECINIE
ul.Piastów 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Katedra Zoologii i Pszczelnictwa
71-466 Szczecin, ul. Doktora Judyma 20
tel. 91 454 15 21, fax. 91 454 16 42
Kierownik – dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz, tel. 91 454 15 21 w. 374
Przeszedł na emeryturę: prof. dr hab. Jarosław Prabucki tel. 91 454 15 21 w. 375

UNIWERSYTET  PRZYRODNICZY  WE  WROCŁAWIU
50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27
tel. 71 320 50 20
www.up.wroc.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki 45

Pracownia Chorób Owadów użytkowych
Pracownicy:
dr hab. Paweł Chorbiński, tel. 71 320 53 39
e-mail: pawel.chorbinski@up.wroc.pl
inż. Elżbieta Nawrocka tel. 71 320 53 35

SZKOŁA  GŁÓWNA  GOSPODARSTWA  WIEJSKIEGO  W  WARSZAWIE
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 593 10 00, fax. 22 593 10 87
www.sggw.pl

Wydział Medycyny Weterynarynaryjnej
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
dr hab. Grażyna Topolska – choroby pszczół tel. 22 59 36 140

Wydział Nauk O Zwierzętach
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 59 36 651

ŚLĄSKI  UNIWERSYTET  MEDYCZNY  W  KATOWICACH
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
www.slam.katowice.pl
tel. 32 208 36 00

Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej
ul.Jednoœci 8, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 364-13-00,

UNIWERSYTET  IM.  KAZIMIERZA  WIELKIEGO  W  BYDGOSZCZY
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel: 52 34 19 177 lub 179

Instytut Biologii Środowiska
Katedra Ekologii
85-093 Bydgoszcz, al. Ossolińskich 12
www.biologia.ukw.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Józef Banaszak tel. 52 34 19 025

UNIWERSYTET  IM.  MIKOŁAJA  KOPERNIKA  W  TORUNIU
ul.Gagarina 11, 87-100 Toruń,
tel. 56 611 40 10

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
Pracownia Biomonitoringu Środowisk Lądowych
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
tel. 56 611 47 92
Kierownik pracowni: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pawlikowski, pawlik@biol.uni.torun.pl,

UNIWERSYTET  WARMIŃSKO-MAZURSKI  W  OLSZTYNIE
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
telefon: 89 523-49-13; fax. 89 523-44-56

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Katedra Pszczelnictwa
10-957 Olsztyn, ul. Słoneczna 48,
tel. 89 523 38 67, 523 39 32,
www.uwm.edu.pl/wbz
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wilde, e-mail: jurwild@uwm.edu.pl.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
10-719 Olsztyn Kortowo, ul. Oczapowskiego 13,
tel. 89 523 47 63, 523 34 82
www.uwm.edu.pl/wmw
Kierownik: dr hab. Rajmund Sokół, prof. UWM e-mail: rajmund.sokol@uwm.edu.pl
tel. 89 523 47 63