KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który rozpoczął działalność 1 września 2017 r., podejmuje wszelkie starania, aby do 15 października br. rozliczone zostały wszystkie wnioski o refundację, które złożyły organizacje pszczelarskie. Ponadto podjąłem decyzję o przeprowadzeniu w okresie od 16 października do 30 listopada br. kolejnego naboru pszczelarskich projektów dofinansowywanych z Krajowego Programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich w roku 2017/2018 – poinformował Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel w piśmie skierowanym 14 września 2017 r. do Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemara Kudły.

 

Oto pełna treść tego pisma:

 

 

Informuję, że KOWR przejął zadania związane z obsługą naszego Programu po zlikwidowaniu Agencji Rynku Rolnego. Były obawy, że nowa instytucja dopiero po okrzepnięciu i utworzeniu struktur organizacyjnych w Centrali i Oddziałach Terenowych KWOR podejmie działalność merytoryczną. Z uwagi na to, że pozostawione przez ARR pszczelarskie wnioski powinny być rozliczone do 15 października 2017 r., szefowie organizacji pszczelarskich skierowali pismo w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

 

Dziękuję Panu Ministrowi i Panu Dyrektorowi Generalnemu KOWR za pilne zajęcie się pszczelarskimi sprawami wynikającymi z Krajowego Programu Wsparcia, których nie można odłożyć w czasie.

 

Waldemar Kudła Prezydent PZP