Pszczelarz Polski

 

Polski Związek Pszczelarski wydaje swoje czasopismo dla pszczelarzy – miesięcznik „Pszczelarz Polski”,

adres: Ul.Świętokrzyska 20, pok. 419,

00-002 Warszawa,

Tel./fax.  22 505 45 25

e-mail: redakcja.pszczelarz@zwiazek-pszczelarski.pl

Wydawcą „Pszczelarza Polskiego” jest Polski Związek Pszczelarski ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Redaktor naczelny: Andrzej Kasperowicz

Prenumerata przyjmowana jest w urzędach pocztowych oraz przez listonoszy na wsi i miejscowościach, w których dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Prenumeratę można opłacić także w placówkach „RUCH”, „Garmond” oraz „Kolporter”.

Prenumeratę prowadzi redakcja.

Kwota prenumeraty wynosi:

roczna na 2016 rok 84,00zł,

półroczna 42,00 zł,

kwartalna 21,00 zł,

cena jednego egzemplarza wynosi 7,00zł z kosztami wysyłki.

Prenumerata następuje po wpłynięciu środków na konto z dokładnym adresem odbiorcy: 

 Polski Związek Pszczelarski

Ul. Świętokrzyska 20

00-002 Warszawa

Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001