Pszczelarz Polski

Polski Związek Pszczelarski wydaje swoje czasopismo dla pszczelarzy – miesięcznik „Pszczelarz Polski”.

Wydawcą jest Polski Związek Pszczelarski ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

Redaktor naczelny: Andrzej Kasperowicz

Prenumerata przyjmowana jest w urzędach pocztowych oraz przez listonoszy na wsi i miejscowościach, w których dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Prenumeratę można opłacić także w placówkach „RUCH” oraz „Kolporter”.

Prenumeratę można także zamówić bezpośrednio w redakcji:

 

Pszczelarz Polski

Ul.Świętokrzyska 20, pok. 419

00-002 Warszawa

Tel./fax.  22 505 45 25

e-mail: redakcja.pszczelarz@zwiazek-pszczelarski.pl

 

Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca.

 

Redakcja pod wskazanym wyżej numerem udziela wszelkich informacji dot. prenumeraty i spraw finansowych z nią związanych, faktur.