Rada Naukowa

 

Skład Rady Naukowej przy PZP

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja/specjalizacja

1.

Prof. dr hab.

Jerzy Demetraki-Paleolog

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Zakład eksperymentalny i środowiskowy

2.

Prof. dr hab.

Paweł Chorbiński

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – choroby owadów użytkowych

3.

Prof. dr hab.

Ryszard Czarnecki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium w Krakowie – Apiterapia

4.

 dr hab. Prof. Nadzwyczajny

Teresa Szczęsna

Instytut Ogrodnictwa O/Pszczelnictwa w Puławach – pszczelnictwo , produkty pszczele

5.

Dr hab. Grażyna Topolska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– choroby owadów użytkowych

6.

Dr hab. Krystyna Czekońska

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – biologia pszczoły miodnej

7.

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Instytut Ogrodnictwa O/Pszczelnictwa w Puławach – genetyka ; hodowla pszczół

8.

Dr hab. Zbigniew Kołtowski

Instytut Ogrodnictwa O/Pszczelnictwa w Puławach – zapylanie roślin; pożytki pszczele

9.

Dr Marek Chmielewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – choroby owadów użytkowych

10.

Dr Arkadiusz Kapliński

Apiterapia

11.

Dr Dariusz  Teper

Instytut Ogrodnictwa O/Pszczelnictwa w Puławach – Analiza Pyłkowa produktów pszczelich