Spotkanie Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z organizacjami pszczelarskimi

13 listopada 2017 r.

W dniu 13 listopada br. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie, na które Pan Minister Krzysztof Jurgiel zaprosił przedstawicieli organizacji pszczelarskich. Spotkanie miało na celu zapoznanie się ministerstwa z podstawowymi problemami w branży pszczelarskiej.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego w osobach prezydent Waldemar Kudła, wiceprezydenci Radosław Janik i Zbigniew Kołtowski oraz członkowie zarządu Leszek Bodzioch i Olgierd Kustosz. Pszczelarzy Zawodowych reprezentowali Prezes Piotr Mrówka i Janusz Kasztelewicz. Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze reprezentował Zbigniew Pęcak, Śląski Związek Pszczelarski – Zbigniew Binko, Karpacki ZP – Stanisław Kowalczyk, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie – Wojciech Spisak.

Ze strony ministerstwa byli obecni byli: Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Joanna Kowalska – Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra, Wojciech Petera – doradca Ministra, Jerzy Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, Ewa Domańska – Naczelnik Wydziału Produktów Zwierzęcych w Departamencie Rynków Rolnych MRiRW oraz  Jacek Parszewski – Departament Rynków Rolnych MRiRW. W spotkaniu uczestniczył również Waldemar Sochaczewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Minister ogólnie przedstawił obowiązujące do tej pory reguły wsparcia branży pszczelarskiej, o czym można przeczytać na stronie MRiRW..

Nadmienił również, że zgłaszany wcześniej postulat pszczelarzy o konieczności wycofania się KOWR z egzekwowania poświadczeń za zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez beneficjentów programu został uwzględniony mimo, że w rozporządzeniu taki obowiązek nadal widnieje. Następnie poprosił o uwagi i propozycje przedstawicieli organizacji pszczelarskich.

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego przedstawił przybyłych na spotkanie działaczy branży pszczelarskiej, a następnie w imieniu wszystkich pszczelarzy przedstawił następujące propozycje do następnej edycji programu wsparcia pszczelarstwa:

1/ Zastąpienie dotychczasowego modelu dofinansowania pszczelarstwa na rzecz rekompensat bezpośrednich do rodziny pszczelej z tytułu usługi ekosystemowej jaką realizują pszczoły miodne w środowisku.

2/ Podjęcie działań ponadresortowych na rzecz ujednolicenia zapisów prawnych dotyczących działalności  pszczelarskiej w tym określenie statusu pszczelarza.

3/ Opracowanie wieloletniej strategii dla branży pszczelarskiej uwzględniającej niebezpieczeństwa związane z rozdrobnieniem branży, nasilającym się wykorzystaniem pestycydów w rolnictwie oraz niebezpieczeństw związanych ze zmianą pokoleniową.

4/ Umożliwienie preferencyjnych warunków nabywania gruntów rolnych przez pszczelarzy, na pasieczyska i pastwiska pszczele.

5/ Opóźnienie terminu obowiązku koszenia łąk w ramach systemu dopłat bezpośrednich do połowy września w celu wykorzystania bazy pożytkowej na łąkach przez pszczoły.

6/ Rozszerzenie produktów objętych sprzedażą bezpośrednią o propolis i wosk.

Pszczelarze zawodowi przypomnieli Panu Ministrowi o wydarzeniu Rajd w obronie pszczół, a także prosili o regulacje prawne umożliwiające sprowadzanie pakietów pszczelich z Ukrainy. Prosili też o włączenie się Ministerstwa w organizację wizyty partnerów z Chin mającej na celu audyt związany z warunkami produkcji i konfekcjonowania miodu w Polsce, aby można go było eksportować do Chin.

Zarząd PZP zapoznał Pana Ministra z postępem prac nad dyrektywą unijną dotyczącą pszczół. Sprawę tę pilotuje Biuro Eurodeputowanego Czesława Siekierskiego, z którym w bezpośrednim kontakcie są pszczelarze z Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Szczecinie oraz specjaliści z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Prezes Śląskiego Związku Pszczelarskiego zaapelował o rozwiązanie problemu dostępności leków przeciwko Varroa destruktor. Sytuacja nie jest dobra, ponieważ pszczelarze nie mają właściwie wyboru i są praktycznie skazani na amitrazę w paskach lub tabletkach, bądź na Baywarol, o nie zawsze wysokiej skuteczności.

Poruszono również kwestię włączenia się Polski do inicjatywy ustanowienia dnia 20 maja – międzynarodowym dniem pszczoły. Jest to inicjatywa pszczelarzy ze Słowenii, którzy w ten sposób chcą zwrócić uwagę opinii społecznej na rolę pszczół w środowisku.

Wiceprezydent PZP Radosław Janik przypomniał problematykę związaną z nazewnictwem „sztuczny miód”, gdzie wyraz „miód” wprowadza w błąd konsumenta. Polski Związek Pszczelarski wielokrotnie wskazywał na konieczność usunięcia możliwości nazywania w ten sposób produktów, które nie mają nic wspólnego z miodem. Zauważył również, że ucząc dzieci właściwego odżywiania warto wprowadzić możliwość spożywania miodu w szkole, podobnie jak owoców i warzyw.

Na zakończenie spotkania członek zarządu PZP Olgierd Kustosz zaproponował Panu Ministrowi, że ewentualnie pakiety pszczele mogą być produkowane przez polskich pszczelarzy, którzy nie mieli strat w pogłowiu pszczół po zimie i wiośnie i w ten sposób możemy wspierać polskie pszczelarstwo.

Wszystkie strony spotkania zadeklarowały chęć współpracy i wsparcia rozwoju polskiego pszczelarstwa.

 

Relację przygotował

Zbigniew Kołtowski