Uchwała nr 6 oraz 7

Zgodnie z protokołem Komisji Uchwał i Wniosków Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku niżej przekazujemy wnioski podjęte przez Radę i przyjęte jako uchwały:

 

– Uchwała nr 6

– Uchwała w sprawie zamieszczenia listy delegatów na zjazd PZP na oficjalnej stronie PZP

 

– Uchwała nr 7

Projekt uchwały Rady Związku Polskiego Związku Pszczelarskiego.

– Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały zobowiązującej Biuro PZP do zamieszczenia listy imiennej członków Rady na stronie PZP.

Lista imienna przedstawicieli do Rady PZP

Lista imienna delegatów zgłoszonych na Zjazd PZP