Uchwały Zarządu PZP 12 września 2016 r.

Uchwały Zarządu PZP 12 września 2016 r.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskie obradujący w Warszawie 12 września 2016 roku podjął następujące uchwały:
O zwołaniu Walnego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Polskiego Związku Pszczelarskiego w pierwszej dekadzie marca 2017 roku.
O zwołaniu Posiedzenia Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego w dniach 9-10 listopada 2016 roku w „Domu Pszczelarza” w Kamiannej.
Przyznał na wnioski złożone przez WZP i RZP związkowe odznaki, medale i wyróżnienia.
Pełna treść podjętych uchwał z uzasadnieniami zostanie przesłana do biur WZP i RZP.

W obradach, które prowadził prezydent PZP Tadeusz Sabat uczestniczyli:
– wiceprezydenci PZP Mirosław Worobik i Bazyli Chomiak;
– członek Zarządu, skarbnik PZP Zbigniew Wach,
– członek Zarządu, sekretarz PZP Czesław Korpysa.
Komisję Rewizyjną reprezentowali na posiedzeniu Zarządu PZP : przewodnicząca Janina Kozak, wiceprzewodniczący Janusz Czuwara, sekretarz Roman Kowalak oraz członkowie Bronisław Tuma i Kazimierz Zaskórski.

Biuro PZP
Warszawa 12 września 2016 roku