V Lubelska Konferencja Pszczelarska- Pszczela Wola- 24-26

V Lubelska Konferencja Pszczelarska

Pszczela Wola 24- 26 stycznia 2014

PIĄTEK- 24 stycznia 2014

                                                           

10.00- 11.00- Uroczysta inauguracja Konferencji

11.00- 12.00- Jos Guth – Pszczoła Buckfast a gospodarka pasieczna.

12.00- 13.00- Jos Guth – Wychów matek pszczelich z wykorzystaniem starterów i rodzin piastujących.

 

         13.00- 14.00- OBIAD

14.00- 15.00- Jos Guth – Profesjonalne tworzenie odkładów.

15.00- 16.00- Jos Guth – Zwalczanie warrozy w Luksemburgu

 

16.00- 16.30- KAWA

16.30- 17.30- Jos Guth – Przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli.

17.30- 18.30- Jos Guth – Sprzedaż produktów pszczelich – sukcesem gospodarstwa pasiecznego

 

18.30- 19.30- KOLACJA

19.30- 20.30- Tomasz Strojny – Gotowe pokarmy dla pszczół- wyniki z wieloletnich doświadczeń

 

20.30- 24.00- PSZCZELARSKIE FORUM DYSKUSYJNE

 

SOBOTA- 25 stycznia 2014

         8.00- 9.00- ŚNIADANIE

9.00- 10.00- Paweł Chorbiński- Warroza- profilaktyka i terapia

10.00- 11.00- Paweł Chorbiński- Zgnilec złośliwy- profilaktyka i terapia

         11.00- 11.30- KAWA

11.30- 12.30- Paweł Chorbiński- Nosema- profilaktyka i terapia

12.30- 13.30- Paweł Chorbiński- Choroby wirusowe- profilaktyka i terapia

13.30- 14.30- OBIAD

14.30- 15.30- Peter Vanhoof- Jakość wosku pszczelego i jego wpływ na rodzinę pszczelą

15.30- 16.30- Peter Vanhoof – Wpływy elektromagnetyczne na rodzinę pszczelą

16.30- 17.00- KAWA

17.00- 18.00- Wiesław Lądzin- Moja gospodarka pasieczna na Śląsku

18.00- 19.00- Jacek Wojciechowski- Moja gospodarka pasieczna w Austrii

 

19.00- 20.00- KOLACJA

20.00- 21.00- Krzysztof Olszewski- Wpływ plastrów o małych komórkach na biologię i użytkowość rodzin pszczelich

 

21.00- 24.00- PSZCZELARSKIE FORUM DYSKUSYJNE

        

NIEDZIELA- 26 stycznia 2014

 

         8.00- 9.00- ŚNIADANIE

9.00- 10.00- Zbigniew Lipiński – Unikalny charakter fizjologii organizmu pszczoły miodnej

10.00- 11.00- Zbigniew Lipiński – Psychofizjologiczne mechanizmy porzucania gniazd przez pszczoły miodne

11.00- 11.30- KAWA

11.30- 13.30- Marek Podlewski- Pozytywne cechy pszczół w gospodarce pasiecznej

 

13.30- 14.30- OBIAD

14.30-15.30 – Cezary Kruk- Próby selekcji pszczół odpornych na warrozę

 

15.30- 16.00- Uroczyste zakończenie Konferencji

        

 KARTA_zgłoszeniowa_LKP_2014