W Brukseli o pszczelarstwie.

Relacja z posiedzenia grupy roboczej Copa-Cogeca „Miód” oraz z posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego ds. produkcji zwierzęcej – sekcja pszczelarstwa.

Relacja