Władze

Władze Polskiego Związku Pszczelarskiego 

Walny Zjazd Delegatów Związku

Na posiedzeniu Rady Związku w dniu 27 kwietnia 2016 r. odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Rady:
Przewodniczący Rady Związku – Mieczysław Skolimowski
Wiceprzewodniczący Rady Związku – Zbigniew Szymański
Wiceprzewodniczący Rady Związku  –  Waldemar Badeński
Sekretarz Rady Związku –Jerzy Rosiński
Sekretarz Rady Związku – Tadeusz Dylon
 

XXI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy obradujący w dniach 18-20.03.2013 roku w Boguchwale k/Rzeszowa

dokonał wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pszczelarskiego

Na posiedzeniu Zarządu PZP w dniu 28 lipca 2016 r. dokonano zmiany w składzie Zarządu PZP, który kształtuje się następująco:

 

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego
.
Prezydent: Tadeusz Sabat tadeusz.sabat@zwiazek-pszczelarski.pl
Wiceprezydent: Mirosław Worobik miroslaw.worobik@zwiazek-pszczelarski.pl
 Wiceprezydent: Bazyli Chomiak bazyli.chomiak@zwiazek-pszczelarski.pl,
Sekretarz: Czeslaw Korpysa czeslaw.korpysa@zwiazek-pszczelarski.pl
Skarbnik: Zbigniew Wach zbigniew.wach@zwiazek-pszczelarski.pl
Członkowie: Piotr Krawczyk piotr.krawczyk@zwiazek-pszczelarski.pl
Przemysław Szeliga przemyslaw.szeliga@zwiazek-pszczelarski.pl

„Do najbliższego posiedzenia Rady Związku funkcję p.o.Przewodniczącego pełni Mieczysław Skolimowski.”

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Pszczelarskiego

  Przewodnicząca : Janina Kozak Janina.Kozak@zwiazek-pszczelarski.pl
Wiceprzewodniczący: Janusz Czuwara
Sekretarz : Roman Kowalak
Członkowie: Bronisław Tuma, Kazimierz Zaskórski
 

Informujemy, że kontakt z przedstawicielami władz Polskiego Związku Pszczelarskiego

(Członkowie Zarządu i Członkowie Komisji Rewizyjnej) można uzyskać łącząc się z biurem PZP w Warszawie:

tel. kontaktowy 22 826 04 97

e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl