Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich i realizacja programu

Powstaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR rozpocznie działalność 1 września 2017 r. Będzie realizował zadania związane m.in. z realizacją Krajowego Programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich, czyli przyjmował i rozpatrywał wnioski o przyznanie pszczelarzom wsparcia z tego programu. Zakres przedmiotowy pszczelarskiego programu, który zatwierdzony został przez Komisję Europejską, nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych trzech lat. Dotacje na zakup matek, środków do zwalczania warrozy, sprzętu pszczelarskiego, uli, lawet i na pszczelarskie szkolenia wypłacać będzie, w ramach zadań zleconych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
O terminach składania wniosków poinformujemy wojewódzkie/regionalne związki pszczelarzy oraz pszczelarzy w możliwie najszybszym terminie.