XXIX Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę oraz Konferencja Pszczelarska Częstochowa

Zapraszamy na XXIX Ogólnopolską Pielgrzymkę Pszczelarzy na Jasną Górę, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r., a w przeddzień tj. 6 grudnia 2017 r. zapraszamy na  XXIII Krajową Konferencję Pszczelarską w Częstochowie. W załączeniu program 2017-JasnogorskieSpotkaniaPszczelarzy